AKTUELNE JAVNE NABAVKE

Naziv javne nabavke Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Izvođenje radova na rekonstrukciji i proširenju atmosferske kanalizacije sliva “Dunavac” u APATINU 
- Poziv za dostavljanje ponuda
- Konkursna dokumentacija
19.06.2017. 12.00h

Nabavka oprema za rekonstrukciju crpne stanice 2
- Poziv za dostavljanje ponuda
- Konkursna dokumentacija
29.05.2017. 12.00h

Elektricna energija za javnu rasvetu
- Кonkursna dokumentacija
- Poziv za dostavljanje ponuda
- Odluka o dodeli ugovora
08.05.2017. 12.00h