ODRŽANA 20. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

ODRŽANA 20. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN


10.05.2017

Sednica je započela usvajanjem zapisnika sa 19. redovne i 3. i 4. vanredne sednice opštinskog veća.

U drugoj tački dnevnog reda, usvojen je predlog odluke o suosnivanju javnog peduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi sad.

Usvajanjem treće tačke, usvojeno je da visinu zakupnine poslovnih prostorija u javnoj svojini opštine Apatin za 2017. godinu, odnosno njenu početnu vrednost, donosi veće. Siniša Jovanović, Rukovodilac Odeljenja za stambeno komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, urbanizam , građevinske i imovinsko pravne poslove  je informisao članove veća da Opština za 33 prostorije koje se izdaju u zakup, te da će za iste aneksima ugovora zakupodavac umesto „Direkcije za izgradnju“ biti  opština Apatin.

Četvrtom tačkom utvrđeno je rešenje za visinu zakupnine rađevinskog zemljišta u javnoj svojini. Jovanović je prisutne izvesio da je potrebno aneksirati ugovore za sve garaže, šupe, kioske i bašte koje se izdaju u zakup.

U petoj tački je usvojeno rešenje o imenovanju tročlane komisije za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin.

Usvajanjem šeste tačke, postignita je saglasnost koja je neophodna JP Marina za postavljanje dva mostića za prilaz splavovima sa vezovima.

U sedmoj tački Siniša Jovanović je upoznao prisutne sa predlozima aktivnosti  koje je neophodno sprovesti u pokretnju postupka za izdavanje u zakup skladišta biomase u Prigrevici i otuđenja parcele br.  k.o. Prigrevica.

Osmom tačkom usvojen je pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin i Pravobranilašta opštine Apatin.

U devetoj, desetoj i jedanaestoj tački, usvojeni su predlozi raspisivanja Javnog konkursa za popunjavanje položaja (Načelnika opštinske uprave), imenovana je Komisija koja će sprovesti Javni konkurs i doneto Rešenje o produženju statusa  v.d. načelnika Opštinske uprave dok se ne okonča konkurs, najduže na tri meseca.

Dvanaestom tačkom usvojen je predlog ugovora kojim će se finansirati osnovna delatnost i Program rada Crvenog krsta Apatin u 2017. godini, a što je bila preporuka državne revizorske komisije.

U trinaestoj tački usvojen je predlog odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora. Od ukupno 13 zahteva, sa 8 je postignut vansudski dogovor, 2 su uputila prigovor koji je dostavljen komisiji za razmatranje, a 3 slučaja će se sudski rešavati.

U četrnaesoj tački usvojeno je rešenje o imenovanju članova organizacionog odbora 54. apatinskih Ribarskih večeri koje će se održati u periodu od 06. do 09. jula 2017. godine.

Usvajanjem šesnaeste tačke, odobren je iznos sredstava koja su na osnovu javnog konkursa dodeljena predstavnicima crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Apatin za 2017. godinu.