AVIO TRETMAN LARVI KOMARACA

AVIO TRETMAN LARVI KOMARACA


09.05.2017

U sredu 10.05.2017. godine sa početkom u 7:00 časova izvršiće se tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Apatin.

Tretman će se vršiti iz aviona sa preparatom Vectobac WG i to na sledećim lokacijama: Priobalje Dunava sa rukavcima i izlivima ( Vikend naselje, Vagoni, Dunavac, Brodogradilište, Budžakom Motel, Harčaš, Vlajkovac), Dunav sa specijalnim rezervatom prirode „Gornje Podunavlje“, kanali iz sistema DTD Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare.

Tretman  vrši preduzeće Eko-san d.o.o. iz Novog Sada, koje je ovlašćeno od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za ovu vrstu usluge.