SO Apatin | Vesti
Nazad
ОДРЖАНА 20. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АПАТИН

10.05.2017

ОДРЖАНА 20. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АПАТИН

Седница је започела усвајањем записника са 19. редовне и 3. и 4. ванредне седнице општинског већа.

У другој тачки дневног реда, усвојен је предлог одлуке о суоснивању јавног педузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови сад.

Усвајањем треће тачке, усвојено је да висину закупнине пословних просторија у јавној својини општине Апатин за 2017. годину, односно њену почетну вредност, доноси веће. Синиша Јовановић, Руководилац Одељења за стамбено комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам , грађевинске и имовинско правне послове  је информисао чланове већа да Општина за 33 просторије које се издају у закуп, те да ће за исте анексима уговора закуподавац уместо „Дирекције за изградњу“ бити  општина Апатин.

Четвртом тачком утврђено је решење за висину закупнине рађевинског земљишта у јавној својини. Јовановић је присутне извесио да је потребно анексирати уговоре за све гараже, шупе, киоске и баште које се издају у закуп.

У петој тачки је усвојено решење о именовању трочлане комисије за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин.

Усвајањем шесте тачке, постигнита је сагласност која је неопходна ЈП Марина за постављање два мостића за прилаз сплавовима са везовима.

У седмој тачки Синиша Јовановић је упознао присутне са предлозима активности  које је неопходно спровести у покретњу поступка за издавање у закуп складишта биомасе у Пригревици и отуђења парцеле бр.  к.о. Пригревица.

Осмом тачком усвојен је правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Апатин и Правобранилашта општине Апатин.

У деветој, десетој и једанаестој тачки, усвојени су предлози расписивања Јавног конкурса за попуњавање положаја (Начелника општинске управе), именована је Комисија која ће спровести Јавни конкурс и донето Решење о продужењу статуса  в.д. начелника Општинске управе док се не оконча конкурс, најдуже на три месеца.

Дванаестом тачком усвојен је предлог уговора којим ће се финансирати основна делатност и Програм рада Црвеног крста Апатин у 2017. години, а што је била препорука државне ревизорске комисије.

У тринаестој тачки усвојен је предлог одлуке о висини накнаде штете оштећеним лицима настале услед напада напуштених животиња, ради мирног решавања спора. Од укупно 13 захтева, са 8 је постигнут вансудски договор, 2 су упутила приговор који је достављен комисији за разматрање, а 3 случаја ће се судски решавати.

У четрнаесој тачки усвојено је решење о именовању чланова организационог одбора 54. апатинских Рибарских вечери које ће се одржати у периоду од 06. до 09. јула 2017. године.

Усвајањем шеснаесте тачке, одобрен је износ средстава која су на основу јавног конкурса додељена представницима цркава и верских заједница на територији општине Апатин за 2017. годину.
  

...POVEZANE VESTI
Nema povezanih vesti
PRETRAGA VESTI


Tekst :

Datum :e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
Korisničko ime

Lozinka
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.


...

... INVESTIRAJTE U OPŠTINU APATIN
25°C 1007mb
24% 4m/s

... KALENDAR DOGAĐAJA


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.