НАДЛЕЖНОСТИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ има надлежности из следећих области:

 1. ЗАКОНИ:
  • Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/2009)
  • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04)
  • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04)
  • Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/2009)
  • Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 26/2009)
  • Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РС“, број 36/2009)
  • Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС“, број 36/2009)
  • Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број 36/2009)
  • Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, број 36/2009)
  • Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, број 36/2009)
  • Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009)
  • Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009)
  • Закон о производњи и промету отровних материја („Службени гласник РС“, број 101/2005, 36/2009)
 2. ОДЛУКЕ:
  • Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња („Службени лист општине Апатин“ број 10/2001, 13/2008)
  • Одлука о мерама за заштиту од буке („Службени лист општине Апатин“ број 1/96, 5/99, 13/08)

e-Uprava
Корисничко име

Лозинка
РЕГИСТРУЈТЕ СЕ Уколико нисте регистровани а желите, кликните овде.


...

... ИНВЕСТИРАЈТЕ У ОПШТИНУ АПАТИН
25°C 1007mb
24% 4m/s

... КАЛЕНДАР ДОГАЂАЈА


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.