КОМИСИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Контакт: Српских Владара 29, 25260 Апатин
тел: +381 25 773121
тел: +381 25 772122 локал 557
факс: +381 25 773212
мејл: biljanam@pcelicaapatin.com
Контакт особа: професор педагогије Биљана Мандић - председница комисије

Комисија за родну равноправност општине Апатин је формирана Решењем о образовању комисије за родну равноправност Скупштине општине Апатин број: 02-6/2011-И од 18.03.2011. године у саставу:

 1. Биљана Мандић-председница комисије
 2. Зорица Балаћ,члан
 3. Биљана Радковић Фридл,члан
 4. Даринка Миљуш, члан
 5. Данијела Игњац, члан
 6. Мира Митић, члан
 7. Миро Нерловић,члан
 8. Ружица Ђукић, члан
 9. Виолета Ловас, члан

Надлежност комисије је да:

 • разматра, предлаже и утвђује мишљење о предлозима одлука и других прописа и општих аката из надлежности локалне самоуправе, а са аспекта родне равноправности,
 • разматра предлоге за избор и именовања о којима одлучује Скупштина са становишта остваривања родне равноправности у јавном и политичком животу, утврђује мишљење и даје предлоге,
 • покреће израду стратегије, политике и предлаже мере које доприносе родној равноправности,
 • креира и разматра планове акција за унапређење родне равноправности,
 • комуницира и сарађује са другим радним телима Скупштине општине по питању њихове недлежнисти, а које се односе на родну равноправности,
 • прати имплементацију утврђених стандарда о родној равноправности у актима и политици Скупштине и Општинског већа, а нарочито у области образовања , здравства рада и запошљавања, насиља над женама, равноправне заступљености полова на местима одлучивања и финансија,
 • прати прописе везане за рад НВО и прописе везане за унапређење родне равноправности и једнаких могућности и подстиче сарадњу између органа локалне самоуправе и цувилног сектора.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЕОСКИХ ЖЕНА-21. СЕПТЕМБАР, КИКИНДА


ОДРЖАН КОНСУЛТАТИВНИ САСТАНАК О ОПШТИМ И ПОСЕБНИМ ПРОТОКОЛИМА О ПОСТУПАЊУ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ КОЈЕ СЕ БАВЕ ПРЕВЕНЦИЈОМ И ЗАШТИТОМ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ-29.ОКТОБАР 2013.ГОД. АПАТИН


"САЗНАЈ СВЕ О ДИЈАБЕТЕСУ"-14. НОВЕМБАР, АПАТИН


"Родна равноправност на локалном нивоу"-Други модул обуке и округли сто 27-29 новембар 2013


"СТРЕС И НАЧИНИ ЊЕГОВОГ ПРЕВЛАДАВАЊА У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ"-15. мај 2014. године


НОЋИ МУЗЕЈА „СТАРИНСКИ МОДНИ ДЕТАЉИ ЗА ЖЕНЕ“-07. ЈУН 2014. ГОД.


e-Uprava
Корисничко име

Лозинка
РЕГИСТРУЈТЕ СЕ Уколико нисте регистровани а желите, кликните овде.


...

... ИНВЕСТИРАЈТЕ У ОПШТИНУ АПАТИН
25°C 1007mb
24% 4m/s

... КАЛЕНДАР ДОГАЂАЈА


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.