КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

Контакт: Средња бб, зграда Инспекцијске службе, канцеларија бр. 7, 25260 Апатин
тел. +381 25 772122,  локал 664
моб. +381 65-252-60-57
мејл: kzm.apatin@yahoo.com
сајт: www.kzmapatin.org.rs
фејсбук: www.facebook.com/kzm.apatin
Контакт особа: дипломирани економиста Милош Ђерић, координатор

Активности Канцеларије за младе:

Канцеларија за младе представља организациону јединицу локалне самоуправе, у којој су утврђене процедуре и системи којим ће се креирати и/или спроводити локална политика за младе (усвојена локална Стратегија и Акциони план за младе).Њена улога је да обезбеди окружење које омогућава младима да се развију у онакве одрасле особе какве су потребне друштву да би напредовале у будућности.

Канцеларија за младе општине Апатин је локални сервис малдих грађана и грађанки, а који броји преко тридесет волонтера. То је оперативно тело у оквиру локалне управе које:

  • успоставља сарадњу са свим релеватним партнерима и ради на њиховом умрежавању,
  • врши праћење и вредновање делатности оних који су одговорни за рад са младима и трошење средстава,
  • комуницира са младима и обезбеђује учешће младих у доношењу одлука,
  • пружа техничку, материјалну и финансијску подршку омладинским организацијама и иницијативама младих,
  • обезбеђује простор, материјалну и техничку помоћ за реализацију активности/пројеката покренутих од стране младих.

Главни циљ њеног формирања је стварање услова у локалним срединама за квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва.

Сва питања која утичу на живот младих представљају предмет активности канцеларије док избор конкретних тема зависи од приоритета и потреба младих на локалном нивоу. Најчешће, оне подржавају и промовишу стваралаштво младих, пружају услове и подршку за самоорганизовање младих и активно учешће у креирању и спровођењу културних политика на локалном нивоу, повећању доступности културних, едукативних и спортских садржаја, организују вршњачке едукације о превенцији насиља и болести зависности, заштити животне средине и одрживом развоју и друго.

Разни пројекти односе се на оснаживање људског капитала, развој омладинског предузетништва, запошљавање младих и управљања миграцијама.

Бројним партнерима, истичући Министарство омладине и спорта Републике Србије и Покрајински секретаријат за омладину и спорт, помажу локалним координаторима путем различитих тренинга и обука, пружају им стручно-техничку потпору и редовно информише о актуелностима у области омладинске политике.


Линкови:


e-Uprava
Корисничко име

Лозинка
РЕГИСТРУЈТЕ СЕ Уколико нисте регистровани а желите, кликните овде.


...

... ИНВЕСТИРАЈТЕ У ОПШТИНУ АПАТИН
25°C 1007mb
24% 4m/s

... КАЛЕНДАР ДОГАЂАЈА


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.