КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛЕР

Контакт: Српских владара 29, 25260 Апатин
Кабинет председника општине координатор за ЛЕР
тел. +381 25 773131
факс.+381 25 773212
мејл: kler.apatin@gmail.com

Локални економски развој (ЛЕР) постаје надлежност локалне самоуправе доношењем новог Закона о локалној самоуправи 2007.године. У општини Апатин је почев од 02.03.2009.године ангажовано једно лице које је обављало послове координатора за ЛЕР при кабинету председника општине. Основни правац деловања координатора за ЛЕР били су стварање стратешког и оперативног оквира за привлачење домаћих и страних инвестиција са циљем да се унапреди пословна клима у локалној самоуправи и подстакне одржив економски развој.

Правилником о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Општине Апатин, дана 1.марта 2013. године формирана је Канцеларија за локални економски развој са улогом да буде покретач и носиоц локалног економског развоја. Тренутно је запослено једно лице које координира активностима КЛЕР.

Сет услуга које КЛЕР пружа својим корисницима:

  • ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ: стратешко планирање, праћење и примена ЛЕР, припрема и надзор у пројектима од значаја за ЛЕР;
  • САВЕТОДАВНА ФУНКЦИЈА: давање мишљења и савета органима ЈЛС, подршка процесима стратешког планирања, дефинисање и предлагање пројеката од значаја за ЛЕР;
  • ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА: изградња, одржавање и унапређење односа са централним и покрајинским институцијама, страним институцијам и донаторима, другим ЈЛС, пословним и невладиним сектором;
  • ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ: промоција локалне самоуправе као потенцијалне дестинације за улагање, комуникација са потенцијалним улагачима, даље јачање и ширење пословних активности;
  • ПОДРШКА ПОСЛОВНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ: пружање услуга постојећим привредним субјектима и онима у настајању, помоћ и подршка страним и домаћим улагачима, изградња пословне инфраструктуре;
  • ИНФОРМАЦИОНА УЛОГА: израда и одржавање база података о привредним субјектима у региону, ажурна анализа пословног окружења са базом података за потенцијално улагање.

Инвестициони маркетинг погледајте овде.

Стратешке активности погледајте овде.

Пројектне активности погледајте овде.

Линкови институција подршке погледајте овде.


Датум последње измене: 16.12.2013.


e-Uprava
Корисничко име

Лозинка
РЕГИСТРУЈТЕ СЕ Уколико нисте регистровани а желите, кликните овде.


...

... ИНВЕСТИРАЈТЕ У ОПШТИНУ АПАТИН
25°C 1007mb
24% 4m/s

... КАЛЕНДАР ДОГАЂАЈА


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.