ГЕО ПОЛОЖАЈ


Општина Апатин је лоцирана, у оквиру простора Војводине, на крајњем западу, односно, на подруцју западне Бачке и налази се на 45о 40 северне географске ширине и 18о 59 источне географске дужине. На основу величине своје територије /333 км2/ може се сврстати у групу средње великих покрајинских општина. Изузетно повољан географски положај, позиционираност непосредно уз леву обалу велике међународне реке Дунав /тзв. "плава европска магистрала"/, представља додатни потенцијал општине. Поред ове природне, западне границе, општина Апатин се на северу и североистоку граници са територијом општине Сомбор, а на југу и југоистоку са општином Оџаци. Уз град Апатин који представља административни, привредни, просветни и културни центар, на подручју апатинске општине се налази још 4 насеља сеоског карактера: Свилојево, Купусина, Пригревица и Сонта.

ДУНАВ КОД АПАТИНА


Град Апатин као и целокупна територија општине Апатин, лежи на северном делу реке Дунав, на његовом протоку кроз Р. Србију. На подручје општине улази на 1409,5 км од извора, а напушта га на 1367 км, тако да укупна дужина његове "апатинске" деонице износи 42 км. Дунав на овом сектору има незнатан пад, који од државне границе до ушца реке Драве износи 5,71 цм/км / брзина протока Дунава код Апатина је 1,5 - 2 м/сец/. Због ових околности, река северно и јужно од Апатина тече веома споро, а при високом водостају склона је да мења корито, тако да је карактеришу бројни, јако развијени меандри, и активни и напуштени. Регулацијом Дунава и подизањем читавог система одбрамбених земљаних насипа, одвојени су од главног речног тока многобројни меандри и створене мртваје.


Вечце мртваје северно и јужно од Апатина су око Блажевца, Великог и Малог Казука, Куцке, Ментеша, Петреша, Зверињака, Сребренице, Голица, Порица, Мариног пруда, итд. Најчешци називи за ове некад активне токове, а данас затворене површине су Стари Дунав /или Дунавац/, Тихи Дунав, Мртви Дунав, итд.


Максималан водостај Дунава код Апатина регистрован је 25. јуна 1965. године и износио је 825 цм, док је минимални водостај од -118 цм, забележен 07. јануара 1909.године. Висина водомера код Апатина износи 78,81 м надморске висине. Просечна ширина Дунава на апатинском сектору износи 750 м (при водостају од 4,50 м), са просечном дубином од 15 м (минимална дубина је констатована у Старом зимовнику -2,20 м, док је максимална измерена код Рибарске централе -32 м). Температурне вредности воде се крећу од минималних 0оЦ (у периоду јануар-март) до максималних 25,6оЦ (током јула месеца).

ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ


Две основне геоморфолошке целине, на подручју простирања апатинске општине, су лесна тераса (обухвата североисточне, средишње и југоисточне делове) и алувијална раван (захвата западни део).

Бачка лесна тераса, својим западним делом, једино на простору данашњег Апатина, избија на главни ток реке Дунав и у клинастој форми се завлачи у алувијалну раван. Лесна тераса обухвата 42% подручја апатинске општине (14,741 ха) и формирана је од барског преталоженог сувоземног леса, просечне надморске висине 87 - 89 м.

Алувијална раван, као други заступљени облик рељефа на подруцју општине, представља инундациону раван реке Дунава. Простире се на 58% територије, тј. захвата површину од 20.214. Ширина алувијалне равни је неуједначена и нагнута је благо у правцу тока реке Дунав.


КЛИМАТСКИ УСЛОВИ


Општина Апатин спада у зону коју карактерише умерено континентална клима са четири годишња доба. Просецна температура ваздуха се креће од минималних -1,80Ц (током месеца јануара) до максималних 21,20Ц, током јула месеца (са годишњим просеком од 10,80Ц). Најнижа регистрована температура је имала вредност од -25,60Ц, док је максимална температура достигла 40,20Ц. Најхладнији месец у години је јануар, а најтоплији је јул. Максимални степен инсолације је током месеца јула (294х - 12 дана), минимална инсолација је током месеца децембра (52х - 2 дана), док је на годишњем нивоу степен инсолације достигао 88 дана.

У току године је чак 198 дана, када је цирусима, кумулусима и стратокумулусима прекривено 2-8/10 неба. За климу подручја апатинске општине је, такоде, карактеристицна развијена ружа ветрова са особинама неуравнотежености. Најприсутнији је северозападни ветар (цак 176 дана годишње и јацине од 3 бофора) и северни (173 дана годишње, јачине 2,5 бофора) док се западни ветар мање осећа. Влажност ваздуха је на нивоу осредњости - током зимског периода је око 85%, а током лета 67%. Водени талог се у просеку креће од 550 - 650 мм на годишњем нивоу.


e-Uprava
Корисничко име

Лозинка
РЕГИСТРУЈТЕ СЕ Уколико нисте регистровани а желите, кликните овде.


...

... ИНВЕСТИРАЈТЕ У ОПШТИНУ АПАТИН
25°C 1007mb
24% 4m/s

... КАЛЕНДАР ДОГАЂАЈА


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.