PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2017. GODINUKONTROLNE LISTE:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT- SKLADIŠTENJE ( PRIVREMENO ČUVANJE) NEOPASNOG OTPADA BILJNOG POREKLA ( IZ PRERADE POVRĆA) UZ KONTROLISANO KOMPOSTIRANJE NA POSTOJEĆEM PLATOU FARME U PRIGREVICI, NOSIOCA PROJEKTA " LUČIĆ PRIGREVICA AGRAR".

OBAVESTENJE O DONOŠENJU RESENJA O DAVANJU SAGLSNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT- IZGRADNJA SILOSA ZA TREBER, NOSIOCA PROJEKTA "APA" APATIN

RESENJE APA TANKOVI

Obavestenje

Rešenje 1

JAVNA KNJIGA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
Korisničko ime

Lozinka
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.


...

... INVESTIRAJTE U OPŠTINU APATIN
25°C 1007mb
24% 4m/s

... KALENDAR DOGAĐAJA


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.