Izveštaj o realizovanim planiranih aktivnosti u naselju Roma u proteklom periodu

Naselje Roma postoji već više vekova uz Apatin kao sedište opštine. U njemu živi preko 3000 stanovnika u 580 domačinstava.Stanovnici ovog naselja govore mešavina književnog rumunskog jezika i beačkog govornog narečja, a po veroispovesti su katolici.

Društvena zajednica je uložila proteklih decenija značajna sredstva u poboljšanju položaja Roma. Opština Apatin je usvojila i LAP za Rome u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, zdravstva, kulture i socijalne zaštite.

Značajna sredstva koja su utrošena u naselje Roma od 2007-2012. godine, kako bi se stvorili povoljniji uslovi života u skladu sa savremenim trendovima:

 • Atmosfeska kanalizacija,
 • Elektrifikacija u romskom naselju sa kućnim priključcima NN,
 • Vodovodna mreža u romskom naselju,
 • Projekat saobraćajnice u naselje Roma,
 • Sanacija oštečenja u putevima,
 • Uređenje sportskog terena,
 • Parking i raskrsnica kod dečijeg vrtića,
 • Pojačanje pritiska vode u naselju Roma.

Uz podršku lokalne zajednice osnovano je i udruženje Roma „Beli Golub“ koji je svojim aktivnostima doprinelo očuvanju i unapređenju kulture i običaje romske zajednice.

Takođe proteklih godina lokalna samouprava je doprinela da se u romskom naselju sagradi Dom Kulture sa zdravstvenom stanicom u naporima da se kulturna i društvena zbivanja kao i primarna zdravstvena zaštita približe građanima ove zajednice. Uredili su i izgradili kapelu na groblju gde se sahranju Romi.

Pre više od 30 godina u samom romskom naselju izgrađeno je odeljenje dečijeg vrtića koji je u sklopu Dom Kulture, a koji pohađa gotovo kompletna predškolska generacija Roma.

U zadnjih 60 godina opština Apatin je doprinela uspesima ostvareni u obrazovanju Roma. Pre 40 godina obrazovala je romskog učitelja što je doprinelo da se romske porodice osećaju sigurni, uvaženi i da su ravnopravni u društvu.

Isto tako možemo se pohvaliti da se zadnjih 20-30 godina 99% učenika romske nacionalnosti upisuju osnovnu školu koja se nalazi u centru Apatin udaljeno 4 km od naselja za koju lokalna samouprava obezbeđuje besplatan prevoz. Učenici romske nacionalnosti su uključeni u produženi boravak koji se odvija u sklopu osnovne škole "Žarko Zrenjanin" u Apatinu, radi njihovog lakšeg uklapanja u ove redovne nastave. Opština takođe izdvaja sredstva za užinu i besplatne udžbenike. Od 2010. godine uključen je i pedagoški romski asistent u radu sa učenicima romske populacije radi njihovog lakšeg uklapanja u nastavi.

Možemo zaključiti da se Romi uklapaju u društvene tokove zajednice. Neophodan je strpljiv i temeljniji rad sa mlađom generacijom pošto je evidentno osipanje učenika romske populacije u višim razredima osnovne škole.

Šta nam je donela Dekada Roma?

Jedna od najvažnijih odredica obrazovnog sistema je da bude dostupna svim građanima radi lakšeg rešavanja problema u obrazovanju. Nastao je projekat čiji je cilj da doprinese razvoju lokalne politike po pitanju unapređenja obrazovnog statusa Roma. Rezultati istaživanja poslužili su u izradi akcionog plana, o unapređivanju obrazovnog statusa Roma. Prvi koraci u podizanju obrazovnog nivoa romske populacije su: usvajanje afirmativih mera, stipendiranje srednjoškolaca i studenata što je povečalo i broj upisanih Roma u srednje škole. Mada postoji romske porodice koje nisu prepoznali ili ne žele da prepoznaju benefite koji im se nude da bi izašli iz začaranog kruga siromaštva i da jednog dana budu ravnopravni nosioci društva.

Plan rada u daljem periodu:

 • Legalizacija izgrađenih objekata je u toku,
 • Sačinjen je i izvođački projekat sa revizijom za izgradnju fekalne kanalizacije čija realizacija tek predstoji,
 • Izrađeni su glavni izvođački projekti sa revizijom za gasifikaciju naselja Roma,
 • Planira se izgradnja kablovske televizije,
 • U narednom periodu izvršiće se rekonstrucija i rehabilitacija puta ka smetilištu od ulice Poljska do Nasipa, za čega se takođe poseduje projekat.

U opštini Apatin u selo Sonti u naselje Medan živi oko 500 stanovnika Roma u 128 domačinstava. Manji broj Roma živi u obližnjem selu Kupusina kao i u Svilajevu.

Ovo naselje u Sonti je nelegalizovana i neurbanizovana sredina nedovoljno uskalađena za životne potrebe stanovništva. Praktično u narednom periodu nužno je uložiti sredstva u poboljšanju uslova stanovanja izgradnjom:

 1. Kupatila sa sanitarnim čvorovima u svim stambenim objektima u naselju Medan, radi očuvanja sanitarnog- zdravstvenog minimuma ovog stanovništva i šire,
 2. Neophodno je i izvršiti dodatno asfaltiranje svih putnih pravaca u naselju koje se i nalazi u jednoj prirodnoj depresiji.

Mnogo Roma koji su živeli na Medanu kupovali su stare kuće i sada žive pomešano sa ostalim meštanima sela Sonte.

U skladu sa svojim mogućnostima opština Apatin ulaže velike napore u poboljšanju života Roma i njihovih porodica u svim naseljima opštine, kako po pitanju obrazovanja, stanovanja i socijalne zaštite.

Teška ekonomska situacija, a pre svega nedostatak investicionih aktivnosti, otežavaju rešavanje najvećeg problema a to je zapošljavanje.

Smatramo da bi povećanje investicionih aktivnosti u javnom i privatnom sektoru uz odgovarajuće pogodnosti koje bi mogle da obezbede pre svega banke i lokalna samouprava posebno kroz akcije besplatne obuke i pružanje stručne pomoći pri otvaranju preduzeća i sprovođenja preduzetničkih aktivnosti u narednom periodu doprinelo smanjenju broja nezaposlenih Roma.

Imajući u vidu nepovoljan stepen obrazovanja pripadnika romske populacije kao i njihovu tradicionalnu upućenost na obavljanje poslova u oblasti komunalnih delatnosti, zatim poljoprivrede i sakupljanje sekundarnih sirovina, osmišljeno politčkom obučavanju i organizovanju ovih delatnosti mogli postići značajni rezultati.

Takođe ne manje značajno je pitanje razvoja kulture i običaja pripadnika romske nacionalne zajednice gde je evidentno da bi ulaganje u razvoju kulturne delatnosti Roma zasnovane na talentu muzičke plesne i igračke nadarenosti ove populacije. Zasigurno bi doprinelo ne samo jačanje kulture romske populacije nego i dobrim delom njihovom radnom angažovanju odnosno zapošljavanju.

Uz podršku lokalne samouprave svake godine 15. avgusta već tradicionalno se održava manifestacija „Romska Noć“ u kojoj Romi prikazuju raskoš i talenat svoje kulture i običaje koja okuplja brojnu publiku iz naše opštine a i šire. U cilju potpore ovih i sličnih manifestacija opština Apatin je obezbedila sredstva za nabavku neophodnih instrumenta i nošnji za nesmetan rad kulturno umetničkih društva Roma.


e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
Korisničko ime

Lozinka
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.


...

... INVESTIRAJTE U OPŠTINU APATIN
11°C 1007mb
62% 4m/s

... KALENDAR DOGAĐAJA


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.