APATINSKA CRNA BOGORODICA


U Katoličkoj crkvi Uznesenje Marijino u Apatinu nalazi se jedan od retkih primeraka drvenog kipa CRNE BOGORODICE ili GOSPE koja u narucju drži sina Isusa. Njen kult narocito je bio izražen u 18. veku. Pretpostavlja se da je kopija kipa Crne Bogorodice iz mesta Marija Einsidel u Švajcarskoj u Apatin donela Magdalena Gerber prilikom doseljavanja iz svoje postojbine u Nemackoj. Kip Crne Gospe, koji se na mnogim sajtovima oznacava kao jedna od znamenitosti Apatina, predmet je pitanja koja postavljaju mnogi sveštenici i istoricari religije modernog doba. U okviru tih pitanja situirana su brojna istraživanja mitoloških korena i religiozne simbolike rasne nepoznanice Crne Gospe. Đivo Bašic, viši kustos Pomorskog muzeja u Dubrovniku, u svom tekstu Crna Bogorodica, ili Crna Gospa, ili Crna Djevica, istice da crni kipovi Gospe, ili Madone, cija su svetišta poznata po poštovanju u u Sinju i Mariji Bistrici u Hrvatskoj, imaju uobicajene crte lica razvidno karakteristicne za pripadnike bele rase, tako da negroidne osobine izostaju, i pored cinjenice da su materijal i boja kipa crne boje. Bašic u istom tekstu dalje naglašava da je latentnost simbolike crne boje možda razlog manifestacije crnine/crnosti i to u smislu koja se ocituje u boji kože, ali da ocevidna stvar ne treba dokaza (manifestum non eget probatione), kao što je to slucaj sa ocevidnošcu u postojanju vere. Neki istoricari navode da kult Crne Bogorodice do danas nije još dovoljno istražen, ali smatraju da je ona bila Bogorodica obicnog seoskog naroda, koji je, isto kao i ona, bio zaprljan od teškog rada. u na njivama polju. Neki od istoricara cak tvrde da je kult Crne Bogorodice postao povodom stiha iz Pesme nad pesmama koji kaže – Crna sam ali lepa...( Niger sum sed formosa)..Treba napomenuti i da kapela Franjevackog samostana u Subotici nosi ime Crna Gospa. Uz navodenje postojeceg kiipa Crne Gospe u Apatinu, kao njegove znamenitosti, ne treba izostaviti da se u toj riznici nalazi i mauzolej porodice Špajzer izgraden od crnog italijanskog mermera. Mauzolej se nalazi na multinacionalnom i multietnickom Gradskom groblju na kraju ulice Sveti Sava (nekada Franc Rozman) . Postoje i mišljenja da su Gradska kuca, ili sadašnji dom Skupštine opštine Apatin, katolička crkva i stari deo grada Apatina, urbanisticki zamišljeni i gradeni po uzoru na Beč, uz napomenu da su mnoga zdanja starog beca pokrivana crepom iz ondašnjih apatinskih ciglana.. Ta miišljenja vezuju se i za podatak o hiljedugodišnjoj istoriji Apatina koji se u istorijskim dokumentima, po prvi put, pominje 1011 godine (mada se taj podatak od strane nekih istoricara osporava, a koji tvrde da prvi pisani pomen Apatya datira iz pisma koji je opat opatije u Bati napisao papi Benediktu XII 1337. godine), a sve to uz podsecanje da ce 2011 godine Apatin, u okrilju svojih božanskih pejsaža Dunava i Apatinskog, rita koji se prostire na preko 5000 hektara, proslaviti svoj 1000-ti rodendan. Ili jedan milenijum postojanja.


e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
Korisničko ime

Lozinka
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.


...

... INVESTIRAJTE U OPŠTINU APATIN
11°C 1007mb
62% 4m/s

... KALENDAR DOGAĐAJA


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.